Tim Specijalističke hirurške bolnice Global Care Surgery

Ponekad Vaš put ka izlečenju podrazumeva operaciju – to je odluka koju ćemo doneti zajedno!

Opšta hirurgija

 

Prof. dr Pavle Milošević

Prof. dr Pavle Milošević

Specijalista opšte hirurgije

Uže oblasti rada i istraživanja; hirurgija pankreasa, jetre i bilijarnih puteva. Redovan profesor na katedri za hirurgiju, Medicinskog fakulteta, Univerziteta Novi Sad, Srbija

Doc. dr Aleksandar Gluhović

Doc. dr Aleksandar Gluhović

Specijalista opšte hirurgije

Uže oblasti rada i istraživanja: Laparoskopska hirurgija; hernijacije prednjeg trbušnog zida; hirurški tretman kod perforacije ulkusa želuca, lečenje karcinoma kolona i rektuma

dr Uroš Milošević

dr Uroš Milošević

Specijalista opšte hirurgije

Uže oblasti rada i istraživanja: hernijacije prednjeg trbušnog zida; urgentna hirurgija; koloproktologija, laparoskopska hirurgija

Gastroenterologija

 

Plastična hirurgija

 

Dr. Aleksandar Knežević

Dr. Aleksandar Knežević

Gastroenterologija i hepatologija

Bavi se lečenjem bolesti digestivnog trakta, jetre, pankreasa i biliarnog trakta
Komleksne endoskopske procedure uključujući intervencijsku gastroskopiju, kolonoskopiju, polipektomije, ERCP, PEG, stentovi

Doc.dr Jelena Nikolić

Doc.dr Jelena Nikolić

Specijalista plastične, rekonstruktivne i estetske hirurgije

Bavi se istraživačkim radom u lečenju melanoma, hirurgije šake, estetske hirurgije. Predavač je na brojnim domaćim i medjunarodnim kongresima.
Asistent je na Katedri za Hirurgiju ,Medicinskog fakulteta, Univerziteta Novi Sad

Doc. dr Mladen Jovanović

Doc. dr Mladen Jovanović

Specijalista plastične, rekonstruktivne i estetske hirurgije

Docent na Medicinskom fakultetu, Univerziteta u Novom Sadu, Srbija

Ortopedija

 

Urologija

 

Interventna radiologija

 

Prof.dr. Dušan Marić

Prof.dr. Dušan Marić

Specijalista ortopedije i dečije hirurgije,

Subspecijalnost: dečija ortopedija, UZ kukova, stopalo.
Bavi se istraživačkim radom na polju regenerativne hirurgije u ortopediji.
Pionir u transplantaciji matičnih ćelija u lečenju lokomotornog sistema u Srbiji.
Profesor Medicinskog fakulteta, Univerzitet Novi Sad

dr Aleksandar Lažetić

dr Aleksandar Lažetić

Specijalista ortopedske hirurgije i traumatologije

Specijalista na Klinici za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju u Novom Sadu, začetnik je u Srbiji primene koncepta „Fast-track“ tehnike – ubrzanog oporavka kod artroplastika kuka, kolena i preloma ekstremita, koju primenjuje u Srbiji i inostranstvu.

Prof. dr Vuk Sekulić

Prof. dr Vuk Sekulić

Specijalista urologije

Uže oblasti rada i istraživanja: U okviru urolške prakse bavi se otvorenom hirurgijom, endourologijom i laparoskopskom hirurgijom.
Vanredni profesor na Katedri za Hirurgiju, Medicinskog fakulteta, Univerziteta Novi Sad

Doc. Dr Jovo Bogdanović

Doc. Dr Jovo Bogdanović

Specijalista urologije

Uže oblasti rada i istraživanja: Urolitijaza, infekcije urinarnog trakta, BPH, andrologija, endurologija, laparoskopija, onkologija u urologiji.

Dr. Andrej Petreš

Dr. Andrej Petreš

Specijalista radiologije

Uže oblasti rada i istraživanja; interventna radiologija

Intenzivna nega i terapija bola

 

Nefrologija

 

Mr. sci. med. dr Nada Ikonić

Mr. sci. med. dr Nada Ikonić

Specijalista anestezije sa reanimatologijom

Uža specijalnost: anestezija i reanimacija, intenzivno lečenje pacijenata
Preko 30 godina iskustva na Klinici za anesteziju i intenzivnu terapiju, Kliničkog centra Vojvodine

Prim.dr Neđica Mančić

Prim.dr Neđica Mančić

• Specijalista anestezije i reanimatologije

Uža specijalnost: medicina bola

Dr Biljana Milošević

Dr Biljana Milošević

Nefrologija

specijalista nefrologije sa preko trideset godina iskustva
u lečenju najkomplikovanijih bubrežnih bolesti, uključujući dijalizu i učešće u timu za transplataciju bubrega. Profesor Medicinskog fakulteta u Novom Sadu,

ORL

 

Vaskularna hirurgija

 

Pedijatrija

 

Pulmologija i bronhologija


 

Prof. dr Vladimir Kljajić

Prof. dr Vladimir Kljajić

Specijalista otorinolaringologije

Zaposlen na Klinici za bolesti uva, grla i nosa, Kliničkog centra Vojvodine
Šef laringološkog odseka

Prim dr Jovan Pfau

Prim dr Jovan Pfau

Specijalista opšte i vaskularne hirurgije

Uže oblasti rada i istraživanja: vaskularna i transplantaciona hirurgija

Dr Andrija Rudić

Dr Andrija Rudić

Pedijatrija

Preko trideset godina radnog iskustva u pedijatrijskim bolnicama,
deset godina šef odseka intenzivne nege i odeljenja pulmologije u KBC Zemun – Beograd

Prim. dr sc med. Goran Stojanović

Prim. dr sc med. Goran Stojanović

Pulmologija i bronhologija

Pulmologija, plućna onkologija, bronhologija. Bavi se lečenjem i dijagnostikom bolesti pluća i karcinoma bronha. Bronhoskopske procedure, interventne pulmološke procedure

Hematologija

 

dr Vera Uzurov

dr Vera Uzurov

Hematolog

U svakom momentu smo tu za Vas!

This post is also available in: арапски