LIDER ZA HIRURŠKE INTERVENCIJE U VOJVODINI OD 2015

Prof. Dr Vuk Sekulić2023-07-12T11:43:15+00:00

Prof. Dr Vuk Sekulić

ZAKAZIVANJE:
+ 381 21 2100 560
+ 381 69 2100 560

Rezime

Završio osnovne, magistarske i doktorske studije na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu, kao i speciljalizaciju iz urologije. Dodatno se usavršavao u užim oblastima rada i istraživanja kao što su otvorena urološka hirurgija, endourologija i laparoskopska hirurgija.

Kliničko iskustvo

Poseduje višedecenijsko kliničko iskustvo na Klinici za urologiju, Kliničkog centra Vojvodine, učestvujući u operativnom radu na klinici, kao i obrazovnom radu sa studentima. Izveo veliki broj hirurških intervencija nad pacijenatima sa teškim oblicima i stadijumima bolesti organa male karlice.

Akademsko iskustvo
 • Od 2008 profesor na katedri za hirurgiju, Medicinskog fakulteta, Univerziteta Novi Sad, Srbija
 • Od 2003 docent na katedri za hirurgiju, Medicinskog fakulteta, Univerziteta Novi Sad, Srbija
 • Od 1994 asistent na katedri za hirurgiju, Medicinskog fakulteta, Univerziteta Novi Sad, Srbija
Edukacija
 • Odbranjena doktorska teza 2002.godine – Komparativna vrednost dijagnostičkih prametara u proceni indikacija za određeni modaliteta terapije karcinoma prostate
 • Brojna usavršavanja u inostranstvu iz oblasti urološke hirurgije i endourologije
Članstvo
 • Član udruženja urologa Srbije
 • Član hirurške sekcije Društva lekara Vojvodine
 • Urološke sekcije u okviru Društva lekara Vojvodine
 • Evropske urološke asocijacije
 • Svetske urološke asocijacije
Publikacije
 • Autor i koautor brojnih radova koji se bave različitim temama u urologiji, posebno iz oblasti onkološke urologije i terapije urolitijaze
 • Učesnik na brojnim kongresima i kursevima u zemlji, kao i inostranstvu
Go to Top