Specijalistička Bolnica Opšte Hirurgije

Specijalistička hirurške bolnice Global Care Surgery, nastala je iz pouzdanih partnerskih odnosa i vizionarske ideje o zasnivanju , a sa strategijom dostizanja liderske pozicije u oblasti pružanja zdravstvene usluge. Ovo će se postići, kroz pružanje visokokvalitetne usluge od strane eminentnih stručnjaka iz različitih specijalističkih oblasti, integrisanjem istih, implementacijom novih metoda lečenja i korišćenjem savremene medicinske opreme.

Maksilofacijalna hirurgija u bolnici Global Care Surgery

U okviru odseka maksilofacijalne hirurgije se obavljaju specijalističko-konsultativni pregledi, ambulantno-polikliničke usluge, preoperativna priprema, operativno i postoperativno lečenje i nega bolesnika koji su primljeni zbog patoloških stanja iz područja maksilofacijalne hirurgije.

Maksilofacijalna hirurgija je oblast hirurgije koja se bavi hirurškim lečenjem oboljenja u predelu glave i vrata.
Operativni program se obavlja u operacionom bloku koji čine savremeno opremljene operacione sale.

Hirururško lečenje iz oblasti maksilofacijalne hirurgije u Global Care Surgery obavlja dr Borislav Markov, specijalista maksilofacijalne hirurgije i osnivač Markov Dental Clinic ordinacije u Novom Sadu. U Markov Dental Clinic obavljaju se specijalistički pregledi maksilofacijalnog hirurga, dok se zahvati pod totalnom anestezijom obavljaju u Global Care Surgery.

Povodom zahteva zainteresovanih članova Udruženja dijaliziranih i transplantiranih bubrežnih invalida Novi Sad i Saveza bubrežnih invalida Vojvodine, organizovali smo radni sastanak sa Ass.Dr, Đorđem Miloševićem, lekarom specijalistom vaskularnim hirurgom na temu kreiranja i ugradnje artrijsko-venske fistule za pacijente na hemodijalizi i mogućih komplikacija i problema.
Sastanku sa Dr Đorđem Miloševićem prisustvovali su Radoslav Jovičić, predsednik Saveza bubrežnih invalida Vojvodine i Milovan Jelčić, predsednik Udruženja bubrežnih invalida Novi Sad.
Dr Đorđe Milošević, izuzetno profesionalan i korektan, stručan i ljubazan je prihvatio našu inicijativu za unapređenje poslovne saradnje i pomoći svim zainteresovanim pacijentima na dijalizi u Novom Sadu i Vojvodini u pogledu stručnih konsultacija, kontrola i pomoći oko kreiranja i ugradnje av fistula, kao i mogućih komplikacija koje mogu da nastanu.

Opširnije

Link for Arabic language

This post is also available in: енглески арапски