GLOBAL CARE SURGERY
specijalna bolnica za opštu hirurgiju
Laze Nančića 5, Novi Sad, Srbija
KONTAKTIRAJTE NAS
+ 381 21 2100 560
+ 381 69 2100 560