LIDER ZA HIRURŠKE INTERVENCIJE U VOJVODINI OD 2015

Prof. Dr Pavle Milošević2023-08-17T05:45:33+00:00

Prof. Dr Pavle Milošević

ZAKAZIVANJE:
+ 381 21 2100 560
+ 381 69 2100 560

Rezime

Završio je osnovne, magistarske i doktorske studije na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu, kao i speciljalizaciju iz opšte hirurgije. Dodatno se usavršavao u Londonu, u užim oblastima rada i istraživanja kao što su hirurgija pankreasa, jetre i bilijarnih puteva. Dugogodišnji je redovan profesor na katedri za hirurgiju, Medicinskog fakulteta, Univerziteta u Novom Sadu, kao i bivši generalni direktor Kliničkog centra Novi Sad.

Kliničko iskustvo

Poseduje 30 godina kliničkog iskustva na Klinici za abdominalnu, endokrinu i transplantacionu hirurgiju, Kliničkog centra Vojvodine. Izveo ogroman broj hirurških intervencija nad pacijenatima sa teškim oblicima i stadijumima bolesti organa abdomena.

Akademsko iskustvo
 • Od 2000 redovan profesor na katedri za hirurgiju, Medicinskog fakulteta, Univerziteta Novi Sad, Srbija
 • Od 1995 vanredan profesor na katedri za hirurgiju, Medicinskog fakulteta, Univerziteta Novi Sad, Srbija
 • Od 1990 asistent na katedri za hirurgiju, Medicinskog fakulteta, Univerziteta Novi Sad, Srbija
Edukacija
 • Usavršavanje iz oblasti opšte, abdominalne i hepatobilijarne hirurgije sticao je u više navrata u poznatoj bolnici Hammersmith, London
Članstvo
 • Srpsko lekarsko Društvo
 • Predsednik hirurške sekcije Društva lekara Vojvodine
 • Udruženje hirurga Srbije
 • Međunarodno udruženje IASGO – International Association of Surgeons, Gastroenterologist and Oncologists
 • Udruženja IHBPA – International Hepato-Biliary and Pancreatic Association
Publikacije
 • Autor je brojnih naučnih radova koji se bave različitim temama iz oblasti opšte hirurgije
 • Predavač je na brojnim domaćim i međunarodnim kongresima, redovnim sastancima hirurške sekcije SLD, posebno iz oblasti hirurgije pankreasa, jetre i bilijarnih puteva
Go to Top