Rak debelog creva

Učestalost

Kolorektalni karcinom spada među najučestalije karcinome savremenog čoveka. U svetu se godišnje registruje više od milion novih slučajeva obolelih od ovog raka, a samo u Evropi svake godine od njega umre oko 10.000 ljudi. Karcinom debelog creva je prvi ili drugi na listi učestalosti malignih tumora digestivnog trakta u zavisnosti od geografske sredine. Incidenca tumora debelog creva je visoka u našoj zemlji i približava se stopama incidence kolorektalnog karcinoma u Evropi i svetu.

Simptomi

Simptomi malignog tumora debelog creva, pre svega zavise od lokalizacije tumora, a mogu se ispoljiti krvarenje u stolici, neredovne stolice, istanjene stolice, sindrom retkih stolica, smenjivanje zatvora i proliva, osećaj nedovoljnog pražnjenja, nadutost trbuha i odsustvo vetrova i stolice. Nekada prvi i jedini simptom može da bude pojava malaksalosti i zamora zbog slabokrvnosti, koja je posledica dugotrajnog svakodnevnog, skrivenog krarenja koje ne menja boju stolice. Kao jedan od važnih problema u postavljanju dijagnoze, odnosno ranom otkrivanju tumora debelog creva navodi se postojanje krvi u stolici koja se tretira kao posledica hemoroidalne bolesti, a većina lekara opšte prakse dijagnozu često postavlja i bez pregleda.

Dijagnoza

Od laboratorijskih analiza anemija može da bude jedini način ispoljavanja, posebno tumora cekuma. SE je često normalna, a povišena alkalna fosfataza ukazuje na moguće metastaze u jetri.

Lečenje

Lečenje treba prvenstveno da bude hirurško, po mogućstvu resekcijom u jednom aktu. To je moguće ako ne postoji opstrukcija ili ako se ona može razrešiti klizmama, uz primenu antibiotika. Anemiju treba preoperativno korigovati transfuzijama. Hitne operacije, zbog opstrukcije, zahtevaju dva do tri stadijuma (dekompresija, resekcija, anastomoza). Kolostomija dekomprimuje crevo, olakšava simptome i može da se zatvori kasnije.Karcinom rektuma može da zahteva potpuno uklanjanje rektuma sa stalnom kolostomom.

Prevencija

  • Ishrana treba da bude bogata prirodnim vlaknima, Preporučuje se uzimanje najmanje pet porcija svežeg voća i povrća dnevno, smanjeno uzimanje crvenog mesa, najviše tri puta nedeljno i uzdržavanje od unosa iznutrica i suhomesnatih proizvoda. Preporučuje se često uzimanje ribe i živinskog mesa kao izvora belančevina životinjskog porekla.
  • Primarna prevencija podrazumeva preporuku da se održava telesna masa tokom celog života u rasponu BMI (body mass index) od 18-25. Preporučuje se umereno fizičko vežbanje najmanje tri puta nedeljno.
  • Sekundarna prevencija karcinoma debelog creva predstavlja polipektomiju. Polipektomija benignih tumora debelog creva smanjuje rizik za nastanak karcinoma debelog creva za 76-90% od očekivanog.