LIDER ZA HIRURŠKE INTERVENCIJE U VOJVODINI OD 2015

Spec. dr med. Dušan Komnenović2023-08-15T10:30:44+00:00

Spec. dr med. Dušan Komnenović

ZAKAZIVANJE:
+ 381 21 2100 560
+ 381 69 2100 560

Rezime

Završio osnovne studije na Medicinskom fakultetu, Univerziteta u Beogradu, dok je specijalizaciju iz radiologije na Instutu za radiologiju u Novom Sadu, Kliničkog centra Vojvodine. Usavršavao se u užim oblastima rada i istraživanja za dijagnostiče metode ultrazvuk, rengden i kompijuetrizovana tomografija.

Kliničko iskustvo

Poseduje višedecenijsko iskustvo iz oblasti radiologije, stečeno u zdrastvenom centru Vrbas i u Global Care Surgery bolnici. Specijalista radiologije je od 80tih godina prošlog veka, dok je i bio i direktor Doma Zdravlja Veljko Vlahović u Vrbasu, i direktor zdrastvenog centra Vrbas.

Članstvo
  • Srpskog lekarskog društva
  • Lekarske komore Srbije
  • Udruženja radiologa Srbije
Publikacije
  • Svetski kongres radiologa Meksiko Siti, Meksiko, 2002. godine
  • Svetski kongres radiologa Buenos Ajres, Argentina, 2000. godine
Go to Top