Ultrazvuk, nezaobilazna dijagnostička metoda

Ultrasonografija, nakon 30 godina primene u našoj sredini, unela je sasvim novu dimenziju u svakodnevnom radu. Osim morfološkog prikaza, omogućila je uvid u patološke promene organa i njihove okoline kao i neinvazivnu analizu njihovih patoloških karakteristika u svim delovima tela.

Danas je ova dijagnostička metoda postala nezaobilazna u proceni promena jetre, bilijarnog stabla, pankreasa, slezine, bubrega, mokraćne bešike, prostate, testisa, kao i promena na vratu, ekstremitetima i svim površnim delovima tela uključujući i promene na krvnom sudovima, kao i raznih vaskularnih malformacija.

Mogućnost ponavljanja pregleda i mogućnost kombinovanja sa drugim radiološkim metodama svrstava ultrazvučnu dijagnostiku u sam vrh radiološkog algoritma. Postala je nezaobilazni deo dijagnostičkog algoritma svih patoloških stanja abdomena, i u kombinaciji sa CT-om i MR znatno je smanjila potrebu za konvencionalnom, kao i invazivnom dijagnostičkom radiologijom.

Indikacije se svakodnevno proširuju i otvaraju nove mogućnosti prikaza i analize patoloških promena.Ultrasonografija je neinvazivna, jeftina, pouzdana dijagnostička