LIDER ZA HIRURŠKE INTERVENCIJE U VOJVODINI OD 2015

Ortopedija2023-08-15T09:31:16+00:00

Spec. dr med. Aleksandar Lažetić

ZAKAZIVANJE:
+ 381 21 2100 560
+ 381 69 2100 560

Rezime

Završio osnovne, magistarske i doktorske studije na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu, kao i speciljalizaciju iz opšte hirurgije. Dodatno se usavršavao u užim oblastima rada i istraživanja kao što su laparoskopska hirurgija, hernijacije prednjeg trbušnog zida i urgentna hirurgija. Bivše dugogodišnji načelnik Odeljenje urgentne hirurgije, Urgentnog centra, Kliničkog centra Vojvodine.

Ortopedija i traumatologija
Minimalno – invazivne tehnike u ortopediji i traumatologiji „Fast-track“ koncept – tretman ubrzanog oporavka artroplastika kuka i kolena. Tretman ubrzanog oporavka preloma ekstremiteta.

Kliničko iskustvo

Stekao višegodišnje kliničko iskustvo na Klinici za abdominalnu, endokrinu i transplantacionu hirurgiju, kao i Uregentnom centru, Kliničkog centra Vojvodine. U dosadašnjim iskustvu od preko 5000 izvedenih operativnih zahvata najviše se bavio otvorenom i laparoskopskom hirurgijom kolona i rektuma, kila trbušnog zida, pankreasa, žučnih puteva i želuca

specijalista na Klinici za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju u Novom Sadu, začetnik je u Srbiji primene koncepta „Fast-track“ tehnike – ubrzanog oporavka kod artroplastika kuka, kolena i preloma ekstremita, koju primenjuje u Srbiji i inostranstvu.

Njegova intersovanja odnose se na primenu najsavremenijih tehnika iz oblasti ortopedije i traumatlogije.

Akademsko iskustvo
 • Od 2005 asistent je na Katedri za Hirurgiju, Medicinskog fakulteta, Univerziteta Novi Sad
Edukacija
 • Kurs organizacije rada urgentnih centara i zbrinjavanja masovnih povreda, Haifa, Izrael, 2014. godine
 • Edukacija za instruktora iz oblasti primene energetskih uređaja u hirurgiji, Hamburg, Nemačka, 2012. godine
 • Napredni kurs laparoskopske hirurgije kolona I rektuma, Split, Hrvatska, 2011. godine
 • Viši kurs laparoskopske hirurgije kolona, Rijeka, Hrvatska, 2010. godine
 • Edukaciju iz oblasti transplantacije jetre i pankreasa na Univerzitetu u Pisi, Italija, 2007. godine
Članstvo
 • Član je osnivačkog predsedništva Udruženja endoskopskih hirurga Srbije (UEHS)
 • Predsedništva Pankreasnog kluba
 • Srpskog lekarskog društva (SLD)
 • Društva lekara Vojvodine (DLV)
 • Evropskog udruženja kolorektalnih hirurga (ESCP)
 • Evropskog udruženja endoskopskih hirurga. (EAES)
Publikacije
 • Autor je i koautor jedne naučne knjige, deset poglavlja u stručnim knjigama i preko 60 stručnih i naučnih radova objavljenih u indeksiranim časopisima.
 • Predavač je na brojnim domaćim i međunarodnim kongresima
Go to Top