Operacija kuka

Anatomija i uloga zgloba kuka

Kuk je zglob koji se nalazi između butne i karlične kosti, a sastoji se od glave butne kosti i zglobne čašice karlične kosti. Unutrašnja konstrukcija kuka je učvršćena snažnim ligamentima, koja omogućuju uspravno držanje tela bez dodatnih naprezanja mišića u predelu kuka. Kukovi su predodređeni da izdrže sile velikih intenziteta i sami po sebi su veoma fleksibilni, predstavljajući podršku izvođenju pokreta u svim smerovima. Oboljenje ili povreda ovog zgloba koja dovodi u rizik njegovu funkcionalnost predstavlja faktor ugrožavanja svakodnevnog funkcionisanja i kvaliteta života čoveka. Ukoliko dođe do iskustva nelagode, bola ili ograničenosti pokreta ovog dela tela, preporuka je da problem sagleda najbolji ortoped, o čijoj stručnosti se pacijenti mogu informisati iz pouzdanih izvora ili na osnovu preporuka. Ortoped će postaviti tačnu dijagnozu i preporučiti adekvatnu terapiju. Pri ozbiljnim povredama kuka i u slučaju artroze kuka operacija kuka često predstavlja jedino rešenje.

Operacija kuka: Indikacije za operativno lečenje

Pored mogućih urođenih deformacija i različitih trauma, osteoporoza, artroza i reumatizam predstavljaju najčešće razloge za podvrgavanje pacijenta operativnom lečenju. U ređim slučajevima će farmakoterapija uz mirovanje i fizikalni tretman zgloba dati rezultate, ali je u većini slučajeva ugradnja proteze najadekvatnije rešenje.

Prelom i operacija kuka

Prelomi kuka mogu biti različiti ali najčešće govorimo o prelomu gornjeg dela butne kosti, koji je u blizini spoja sa karličnom kosti. Simptomi mogu biti različiti ali se uglavnom svode na bol i nemogućnost pokreta povređenog dela tela. U slučaju preloma kuka potrebna je hirurška intervencija, a neretko i ugradnja veštačkog kuka. Na kllinici u upotrebi su najnovije osteosintetske i rekonstruktivne tehnike, a najbolji ortopedi u saradnji sa specijalistima iz drugih oblasti medicine osmišljavaju individualni multidisciplinarni pristup svakom pacijentu.

Artroza i operacija kuka

Iako je razlog nastanka primarnih artroza medicini još uvek nepoznat, o sekundarnim artrozama možemo govoriti kao o posledicama zapaljenskih oboljenja, kao i posttraumatskih stanja. Operativno lečenje uglavnom podrazumeva ugradnju totalne endoproteze (veštački kuk), koja predstavlja jedan od najuspešnijih i najčešćih zahvata u ortopediji.