LIDER ZA HIRURŠKE INTERVENCIJE U VOJVODINI OD 2015

Prof. dr Vladimir Kljajić2023-07-14T10:47:54+00:00

Prof. dr Vladimir Kljajić

ZAKAZIVANJE:
+ 381 21 2100 560
+ 381 69 2100 560

Rezime

Završio osnovne i magistarske studije na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu, kao i speciljalizaciju iz otorinolaringologije, dok je doktoske studije završio na Medicinskom fakultetu u Kragujevcu. Dodatno se usavršavao u užim oblastima rada i istraživanja kao što su tumori nosa i sinusa, paracenteza i septoplastika.

Kliničko iskustvo

Stekao višegodišnje kliničko iskustvo na Klinici za bolesti uva, grla i nosa, Kliničkog centra Vojvodine, učestvujući u operativnom radu na klinici, kao i obrazovnom radu sa studentima. Dugogodišnji šef laringološkog odseka Kliničkog centra Vojvodine.

Akademsko iskustvo
  • Od 2022 profesor na Katedri za Otorinolaringologiju, Medicinskog fakulteta, Univerziteta Novi Sad
Članstvo
  • Član Srpskog lekarskog društva – Društva lekara Vojvodine
  • Član evropskog rinološkog udruženja – ERS-a (European Rhinologic Society)
Publikacije
  • Autor i koautor brojnih radova iz oblasti otorinolaringologije, publikovanih i prezentovanih na međunarodnim kongresima u zemlji i inostranstvu
Go to Top