LIDER ZA HIRURŠKE INTERVENCIJE U VOJVODINI OD 2015

Prof. dr Mladen Jovanović2023-08-15T10:29:35+00:00

Prof. dr Mladen Jovanović

ZAKAZIVANJE:
+ 381 21 2100 560
+ 381 69 2100 560

Rezime

Završio osnovne, master i doktorske studije na Medicinskom fakultetu, Univerziteta u Novom Sadu, kao i specijalizaciju iz plastične, rekonstruktivne i estetske hirurigije. Bavi se istraživačkim radom u oblasti rekonstruktivne hirurgije i mikrohirurgije. Predavač je na brojnim domaćim i međunarodnim kongresima.

Kliničko iskustvo

Poseduje preko 20 godina iskustva stečenog na Klinici za plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju, Kliničkog centra Vojvodine, učestvujući u operativnom radu na klinici, kao i obrazovnom radu sa studentima. Načelnik Odeljenja za opekotine na Klinici za plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju, Kliničkog centra Vojvodine, kao i stalni sudski veštak iz oblasti plastične, rekonstruktivne i estetske hirurgije

Akademsko iskustvo
  • Od 2023. godine profesor na Katedri za Hirurgiju, Medicinskog fakulteta, Univerziteta u Novom Sadu
  • Od 2015. godine docent na Katedri za Hirurgiju, Medicinskog fakulteta, Univerziteta u Novom Sadu
  • Od 2012. godine asistent na Katedri za Hirurgiju, Medicinskog fakulteta, Univerziteta u Novom Sadu
Edukacija
  • Stručno usavršavanje iz oblasti rekonstruktivna hirurgija, Univerzitet u Gentu, Belgija
  • Stručno usavršavanje iz oblasti mikrohirurgija, Univerzitet u Temišvaru, Rumunija
  • Studijski boravak, Klinika za plastičnu hirurgiju i opekotine, Ljubljana, Slovenija
  • Brojne edukacije u zemlji i Evropi iz oblasti plastične, rekonstruktivne i estetske hirurgije
Publikacije
  • Autor i koautor velikog broja naučnih radova iz oblasti plastične hirurgije, rekonstruktivne i estetske hirurgije. Predavač i učesnik na brojnim kongresima i kursevima kako u zemlji, tako i u regionu.
Go to Top