LIDER ZA HIRURŠKE INTERVENCIJE U VOJVODINI OD 2015

Prim. dr sci. med. Aleksandar Knežević2023-08-14T08:07:23+00:00

Prim. dr sci. med. Aleksandar Knežević

ZAKAZIVANJE:
+ 381 21 2100 560
+ 381 69 2100 560

Rezime

Završio osnovne i doktorske studije na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu, kao i speciljalizaciju iz gastroenterologije i hepatologije. Bavi se lečenjem bolesti digestivnog trakta, jetre, pankreasa i biliarnog trakta. Dugogodišnji načelnik urgentne interne medicine, Urgentnog centra Vojvodine, kao i načelnik odeljenja gastroenterologije u Kliničkog centra Vojvodine. Trenutno zaposlen u zavodu za medicinu rada Global Prevent.

Kliničko iskustvo

Poseduje višedecenijsko kliničko iskustvon stečeno na Klinici za gastroenterologiju i hepatologiju, Kliničkog centra Vojvodine, učestvujući u radu na klinici u kompleksnim endoskopskim procedurama uključujući intervencijsku gastroskopiju, kolonoskopiju, polipektomije, ERCP, PEG i stentove. Pokretač i stručni konsultant regionalnih zdrastvenih ustanova u zemlji.

Članstvo
  • SLD udruženje gastroenterologa Srbije
  • Udruženje za digestivnu endoskopiju Srbije
Publikacije
  • Napisao je više stručnih radova i aktivno učestvovao u radu brojnih stručnih skupova u zemlji i inostranstvu
Go to Top