Terapija akutnog i hroničnog nekancerskog bola

Akutna bol je iznenadan, traje nekoliko minuta do nekoliko dana( ne duže od 2 meeca). Rezultat je povrede, nestaje kada se ukloni uzrok.

Hronični bol nastaje ukoliko bolno stanje traje duze od 2-3 mesec i ne nestaje uklanjanjem uzroka (izlečenjem povrede ili promene u telu konzervativnim ili operativnim načinom). Posebno mesto u terapijihroničnog bola zauzimaju: hronični bol mešovitog tipa, neuropatski bol i kancerski bol.

Metode lečenja

Metode lečenja koje su zastupljene zavise od Vaših tegoba i uzroka bola. Odlaskom kod doktora, koji će detaljnim sagledavanjem Vašeg problema, pronaći najkorisniji i najdelotvorniji načini lečenja za Vas. Sam proces prilikom izbora terapija bola podrazumeva sledeće:

 • Pregled bolesnika i postavljanje diferencijalne dijagnoze bola
 • Ukoliko se radi o hroničnom bolu, upoznavanje pacijenta sa planom lečenja
 • Terapija hroničnog bola

Sama terapija je u zavisnosti od procene anesteziologa, može biti:

 • Medikamentna – primena lekova za tretiranje akutnog i hroničnog bola
 • Interventne regionalne tehnike – primena centralnih ili perifernih blokova.

Važno je napomenuti, da indikaciu za primenu bloka, postavlja anesteziolog,i lekari različitih specijalnosti, koji upućuju bolesnika anesteziologu, kada su iscrpljene njihove terapijske procedure: neurolog, neurohirurg, opšti i vaskularni hirurg, fizijatar, maksilofacijalni i plastični hirurg.

Blokovi

Blokovi se najčećce dele u dve velike grupe, i ispod su nabrojane najčešće indikacije za njihovu primenu po grupi.

Blokovi za glavu, vrat,rame, ruku i grudni koš:

 • Neuralgija n. trigeminus-a
 • Blokada n.occipitalis major et minor (klaster glavobolja i neuralgija ovih živaca)
 • Blokada ganglion stellatum-a:
  • vazospastična oboljenja lica, vrata, ramena
  • Rejno-Birgerov sindrom ruke
  • otok ruke nakon amputacije dojke
  • Menijerova bolest
  • KRBS lica, vrata i ruke (Sudekova kontraktura)
  • fantomski bol ruke nakon amputacije
  • Herpes zoster glave i vrata
 • Blokada pl. brachialis-a:
  • cervikobrahijalni sindrom-bol u vratu, ramenu i šaci
  • obezboljavanje radi izvođenja fizikalne terapije
 • Blokada međurebarnih nerava kod Herpes zoster-a grudnog koša

Blokovi za leđa i nogu:

 • blokade triger tačaka
 • blokade kod bola u ledjima, lumboišialgije, stanja pre i posle operacije diskus hernije
 • KRBS noge
 • Birgerova bolest
 • fantomski bol
 • dijabetično stopalo
 • artroze kolena i skočnog zgloba
 • spazmi kod paraplegičara
 • bolja fizikalna terapija.