Specijalistička hirurška bolnica Global Care Surgery

Ponekad Vaš put ka izlečenju podrazumeva operaciju – to je odluka koju ćemo doneti zajedno!

Povodom zahteva zainteresovanih članova Udruženja dijaliziranih i transplantiranih bubrežnih invalida Novi Sad i Saveza bubrežnih invalida Vojvodine, organizovali smo radni sastanak sa Ass.Dr, Đorđem Miloševićem, lekarom specijalistom vaskularnim hirurgom na temu kreiranja i ugradnje artrijsko-venske fistule za pacijente na hemodijalizi i mogućih komplikacija i problema.
Sastanku sa Dr Đorđem Miloševićem prisustvovali su Radoslav Jovičić, predsednik Saveza bubrežnih invalida Vojvodine i Milovan Jelčić, predsednik Udruženja bubrežnih invalida Novi Sad.

Dr Đorđe Milošević, izuzetno profesionalan i korektan, stručan i ljubazan je prihvatio našu inicijativu za unapređenje poslovne saradnje i pomoći svim zainteresovanim pacijentima na dijalizi u Novom Sadu i Vojvodini u pogledu stručnih konsultacija, kontrola i pomoći oko kreiranja i ugradnje av fistula, kao i mogućih komplikacija koje mogu da nastanu.
Dr Đorđe Milošević je rekao da je arteficijalna arteriovenska fistula (AV fistula), arteriovenski šant ili arterijska anastomoza hirurški izveden spoj kod bolesnika na dijalizi, između susedne arterije i vene, u cilju preusmeravanja arterijske krvi u vensku, koja se u veni arterijalizuje zahvaljujući novostvorenoj hemodinamici. Najčešća lokalizacija za AV fistulu, je podlaktici, nekoliko santimetara iznad zgloba šake, na nedominantnoj ruci bolesnika.
Arteriovenska fistula predstavlja najbolji način pristupa krvotoku za bolesnike koji su na redovnoj hemodijalizi. AV fistula je spremna za upotrebu nakon 4 do 6 nedelja, koliko je neophodno da se stvori fistula, koja nakon tog period može da se koristi za hemodijalizu. Ova vrsta pristupa krvotoku, uz odgovarajuću negu može da traje godinama, ako AV fistulu punktiraju dobro obučene medicinske sestre/tehničari, koji su edukovani za tu vrstu posla.
Doktor Milošević se posebno osvrnuo na potrebnu negu i održavanje fistule sa periodičnim kontrolama i ukazao na moguće komplikacije kao što su tromboza, stenoza,aneurizma, infekcije, pseudoaneurizma,krvni podliv (hematom), periferrna ishemija i komplikacije na srcu.
U cilju praktičnih rešenja dogovoreno je da se na predlog i uput rukovodilaca dijalizniznih centara u Vojvodini, pacijenti mogu, pored KCV, uputiti na besplatne konsultacije i u Global Care Surgery,specijalističkoj bolnici opšte prakse u Novom Sadu,ulica Laze Nančića 5, uz prethodno zakazivanje na brojeve + 381 21 2100 560 ili + 381 69 2100 560, radi daljih stručnih i medicinskih intervencija sa Dr Đorđem Miloševićem.

U svakom momentu smo tu za Vas!