POLIKLINIKA

Prof dr Biljana Milošević, pedijatar – nefrolog

Uža naučna oblast nefrologija, sa preko 30 godina iskustva u lečenju najkomplikovanijih bubrežnih bolesti, uključujući dijalizu i učešće u timu za prenatalnu dilagnostiku urođenih mana bubrega i urinarnog sistema,pretransplantacionu pripremu bolesnka sa hroničnom bubrežnom insuficijencijom. Profesor je Medicinskog  fakulteta u Novom Sadu
Ultrazvučna dijagnostika u Nefrologiji,više od 25 godina ( otkivanje urođenih mana pstnatalno, konsultacija i plan
postnatalnog ispitivanja kod zahvaćenih fetusa Informacija roditeljima o kojoj se urođenoj mani radi, pitanje
profilakse urinarne infekcije, plan UZ praćenja. Dijagnostika i lečenje dece sa bilo kojim bolestima bubrega i
urinarnog sistema . Poseban tretman kod dece sa različitim poremećajima mokrenja tokom dana i noću, noćnog umokravanja u okviru Savetovališta za poremećaje mokrenja..

Prof dr Biljana Milošević

Prof dr Biljana Milošević

Specijalista anestezije i reanimatologije