Hirurška procedura oporavka hrskavice biće obavljena danas kod dvoje pacijenata u okviru dvodnevnog Simpozijuma regenerativne medicine u ortopediji, koji se održava u Novom Sadu

Operacije će se izvoditi u privatnoj bolnici “ Global Care Surgery”, а brojni učesnici Simpozijuma će tok intervencije moći da prate u Hotelu  “Prezident”, zahvaljujući prenosu. Na Simpozijumu , učestvuje više od 70 svetskih stručnjaka.

Hirurg profesor dr Dušan Marić koji je pionir u oblasti regenerativne medicine kod nas, kaže da će biti operisani jedna žena i jedan muškarac.

– Reč je o novoj proceduri, koja do sada nije izvođena kod nas. Ovom intervencijom se stimulišu prirodne snage organizma, pa i matične ćelije da oporave hrskavicu. Deo tima čine dr Džihan Abazović, prof. dr Dragan Savić i dr Vasa Kecojević – rekao je dr Maric i dodao kako se na ovaj način pacijenti oporavljaju i nisu osuđeni na lekove, a to je ključ i suština regenerativne medicine.

Operacijom će pacijentima biti oporavljena oštećena struktura hrskavice i imaće bolji kvalitet života, bez invazivnih procedura, kao što je ugradnja proteze.

Regenerativna medicina je nova grana , gde se matične ćelije koriste za lečenje pacijenata. U Klinici za ortopediju Kliničkog centra Vojvodine krajem novembra je urađena prva transplantacija matičnih ćelija u ortopediji u nekoj državnoj bolnici. Tada je pacijentu M.M. povređena hrskavica kolena operisana transplntacijom matičnih ćelija iz karlične kosti, čime je regenerativna ortopedija postala deo naše stvarnosti. Operaciju je izveo stručnjak svetskog glasa dr Stefano Zanesi s hirurzima Kliničkog centra  i Dečije bolnice, a koordinator operativne procedure transplantacije matičnih ćelija bio je upravo profesor dr Dušan Marić sa Klinike za dečiju hirurgiju Dečije bolnice.

Brojna su patološka stanja u ortopedskoj hirurgiji koja mogu da se leče matičnim ćelijama: poput oštećenja hrskavice zglobova, okoštavanje zglobova, oštećenja ligamenata i mišića, patološka stanja na kičmenom stubu (oštećenja kičmenog diska, osteoporoze, patoloških preloma), koštanih cisti, nesraslih preloma i drugih povreda. Primena matičnih ćelija u ortopedkoj hirurgiji će za mnoge pacijente značiti brži i bolji oporavak, odlaganje većih hirurških intervencija poput ugradnje veštackih zglobova, smanjivanje invalidnosti, a krajnji ishod je smanjivanje troškova lečenja.

Procedura

Hirurška intervencija pacijenta  М. М. podrazumevala je uzimanje (“žetvu”) matičnih ćelija iz karlične kosti s implementiranjem  oštećenje hrskavice zgloba kolena. Prilikom transplantacije, ili transfera, matičnih ćelija u lečenju patoloških stanja lokomotornog aparata, koriste se zrele matične ćelije uzete od samog pacijenta, koje su žive. Matične ćelije mogu da se izdvoje iz cirkulišuće krvi, kostne srži i masnog tkiva, automatizovanim zatvorenim, sterilnim procedurama, nakon čega su odmah spremne za aplikaciju, odnosno postavljanje na oštećeno mesto.

Izvor: Novosadske novine ‟ Dnevnik‟  26.05.2016