Interventna radiologija

Interventna radiologija – upoznajte se sa savremenim načinom dijagnostike i lečenja različitih stanja i bolesti.

 Prednosti

Za razliku od klasične hururgije, ove radiološke intervencije se izvode kroz iglu ili kateter koji se uvode perkutanim pristupom, kroz kožu, bez hirurškog otvaranja. Primenom ovih metoda obezbeđuje se višestruka korist za pacijente jer se ovako mnoge procedure mogu izvesti u ambulantnim uslovima, bez opšte anestezije, sa više komfora, sa boljim kozmetskim efektima, a uz skraćenje vremena boravka u bolnici. Pritom su efekti lečenja u velikom broju slučajeva jednaki efektima hirurgije.

Procedure

Nevaskularne interventne radiološke metode koje se primenjuju u praksi su: punkcije, aspiracije, biopsije, drenaže kanalnih sistema jetre i bubrega, drenaže cističnih promena u jetri i bubregu, drenaže patoloških kolekcija u peritonealnom i retroperitonealnom prostoru, sklerozacije, postavljanje kateterskih i metalnih stentova u žučne puteve i kanalne strukture urinarnog trakta…