ERCP – Endoskopska retrogradna holangiopankreatografija predstavlja  najdelikatniju endoskopsku proceduru u svetu.

Od skora se izvodi u bolnici ‟Global Care Surgery‟ Ovu dijagnostičko – terapijsku metodu izvodi anesteziološko- radiološko- gastroenterološki tim na čelu sa dr Aleksandrom Kneževićem. U toku ERCP-a se kombinuje korišćenje endoskopije i fluoroskopije tako što se endoskopski daje kontrast u zajednički zučni i pankreatični kanal uz istovremeno rentgensko snimanje.

Indikacije za ERCP:

  • Opstruktivna žutica
  • Zaglavljen kamen u žučnim putevima
  • Tumor žučnih puteva
  • Maligna i benigna suženja žučnih puteva

ERCP je i terapijska procedura u toku koje se radi:

  • Papilotomija – presecanje papile dvanaestopalačnog creva i potom odstranjivanje kamena u žučnom vodu. Ovakav zahvat pošteđuje pacijenta od klasičnog hirurškog zahvata.
  • Drenaža – postavlja se stent (drenažna cevčica) koja omogućava oticanje žuči

ERCP se izvodi i u slučaju detektovane holedoholitijaze tokom operacije  žučnih puteva.

Pre  ERCP-a potrebno je uraditi MRCP – snimanje žučnih i pankreasnih puteva magnetnom rezonancom. Uz kompletnu laboratorijsku dijagnostiku, pacijentu je potrebna internistička saglasnost za kratkotrajnu  opštu anesteziju.