Specijalistička hirurška bolnica Global Care Surgery

Ponekad Vaš put ka izlečenju podrazumeva operaciju – to je odluka koju ćemo doneti zajedno!

Sa velikim zadovoljstvom Vas obaveštavamo, da od 01.10.2016. u ponudi imamo paket: ‟Prijatelj bolnice Global Care Surgery‟
Paket obuhvata: preventivne specijalističke preglede, dijagnostiku i najsloženije hirurške operacije iz sledećih oblasti:

 

  • Opšta i abdominalna hirurgija
  • Plastična i estetska hirurgija
  • Ortopedija
  • Urologija
  • Vaskularna hirugija
  • Otorinolaringologija

– Specijalističke preglede, dijagnostičke i terapijske endoskopske procedure iz oblasti gastroenterologije
– Urodinamska ispitivanja
– Internističke preglede
– Terapija akutnog i hroničnog bola

 

‟Premium paket‟Vlasnik Premium kartice ima pravo besplatnog korišćenja specijalističkih pregleda iz svih oblasti, dijagnostičkih procedura, uključujući i endoskopske procedure u gastroenterologiji i urodinamsko ispitivanje. Takođe  ostvaruje popust od 10 %  na cenu svih hirurških intervencija. Mesečna članarina vlasnika premium kartice je 50 evra.

‟Silver paket‟Vlasnik Silver kartice ima pravo besplatnog korišćenja specijalističkih pregleda iz svih oblasti i dijagnostičkih procedura.

Paket ne uključuje endoskopske procedure u gastroenterologiji i urodinamsko ispitivanje

Mesečna članarina vlasnika Silver kartice je 15 evra  za zaposlene u  firmama  (grupno) a 30 evra za pojedince.

 

U svakom momentu smo tu za Vas!