Prof dr Okan Akhan

U našoj bolnici u narednom periodu će preglede i konsultacije iz interventne radiologije obavljati Prof dr Okan Akhan iz Ankare (Turska ), svetski stručnjak iz ove oblasti. Prof Akhan je uveo metodu sklerozacije ehinokoknih cisti u svetu, aktivni je član renomiranih svetskih organizacija i dobitnik brojnih nagrada za svoj rad. Medju prvima se uključio u procedure radiofrekventne ablacije i doprineo njihovom razvoju i tehničkom usavršavanju aparata.
Radiofrekventna ablacija tumora jetre – minimalno invazivni tretman! To je način odstranjivanja tumora, najčešće hepatocelularnog karcinoma ali i metastatskog tumora jetre, refrakternog na hemoterapiju ili kad iz odredjenih razloga ona nije moguća. Koristi se elektroda koja ima izgled biopsione igle, koja se pod ultrazvukom pozicionira u tumor i nakon postizanja temperature iznad 60 stepeni, tumor se uništi. Najčešće, procedura traje oko pola sata, pod opštom anestezijom se radi, nema ožiljka, samo ubod igle. Početni dijametar tumora ne treba da je veći od 4 cm.
Perkutani tretman ehinokokne ciste jetre, pod kontrolom ultrazvuka i rendgena u operacionoj sali se punktira cista. Ukoliko je samo tečni sadržaj onda se aspirira i ubrizga alkohol koji ima skolicidno dejstvo ( uniptava parazite u cisti ), posle se aspirira i pacijent je izlečen bez operacije i ožiljka. Ako je sadržaj komplikovaniji, delom solidni sa debljim membranama, onda se primenjuje tzv MOCAT tehnika sa kateterom i kidanjem intracističnih pregrada, ostavljanjem katetera 24 h i nakon toga ubrizgavanje alkohola. Pacijent je takodje bez ožiljaka i operativnog reza.
Bilijarne drenaže i postavljanje bilijarnih stentova perkutano, kod pojave opstruktivne žutice usled infiltracije ili kompresije tumorom
Sklerozacija ciste bubrega, pod rendgenom i ultrazukom se punktira cista bubrega, ubrizga kontrast, isključi komunikacija sa karličnim sistemom, aspirira sadržaj i ubrizga alkohol. Dolazi do značajnog smanjenja volumena ciste koje se nastavlja i nekoliko meseci nakon procedure te prestaje simptomatologija i opasnost od rupture.