Šta je Portakat

Portakat predstavlja savremeni sistem vaskularnog pristupa krvnim sudovima koji se koristi kod bolesnika kod kojih postoji potreba za ponavljanim i čestim davanjem intravenskih lekova, tečnosti, ali i kod bolesnika kod kojih su potrebna česta uzorkovanja krvi radi različitih laboratorijskih analiza.

Portakat sistem se sastoji iz dva dela: 1. Rezervoar – koji ima izgled kutijice veličine oko 2,5×2,5cm i 2. Katetera – koji se postavlja u venski krvni sud.

Rezervoar portakat sistema se postavlja u podkožu prednjeg zida grudnog koša a potom se podkožno provlači kateter sistema i postavlja u duboki venski sistem. Gornja površina rezervoara je napravljena od specijalne silikonske membrane koja je visoko otporna na ubadanje tako da omogućava oko 1000 punkcija rezervoara zbog čega se portakat sistem može koristi i po nekoliko godina za potrebe ordiniranja intravenske terapije lekovima, tečnostima i uzorkovanja krvi.

ZAŠTO PORTAKAT?

Portakat sistem vaskularnog pristupa predstavlja komforan i siguran načina davanja različitih oblika intravenske terapije, tečnosti i transfuzije krvi i krvnih produkata. Aktuelno najveću primenu je našao kod bolesnika na hemoterapiji. Hemoterapija podrazumeva intravensko davanje lekova koji izazivaju toksičan efekat na okolno tkivo i venski krvni sud. Ponavljani ciklusi hemoterapije dovode vremenom do značajnog oštećenja perifernih vena /vene na rukama/ zbog čega se javljaju brojni problemi vezani za dalje davanje hemoterapije. Primenom portakat sistema se izbegavaju ponavljane venepunkcije, značajno se smanjuje rizik od venske tromboze i nastanka infekcije. Bolesnici na hemoterapiji takođe imaju česte laboratorijske kontrole kao i dijagnostička snimanja koja mogu jednostavno i komforno da se izvedu preko portakat sistema.

Pored onkoloških bolesnika portakat sistem se koristi i kod bolesnika kod kojih postoji potreba za čestom nadoknadom tečnosti, transfuzijama krvi i krvnih derivata.

Glavna prednost portakat sistema je: 1.izbegavaju se česte venepunkcije i sva terapija se daje punkcijom rezervoara koji se nalazi u podkoži prednjeg zida grudnog koša, 2. Svi lekovi koji se daju preko portakat sistema odlaze direktno u centralni venski krvotok te se na taj način smanjuje njihovo lokalno toksično dejstvo, 3. Štede se periferne vene, 4. Pošto se ceo sistem nalazi podkožno manji je rizik od infekcije, 5. Sistem pruža značajan komfor bolesniku u odnosu na klasičnu vensku braunilu.

OPŠIRNIJE…