Kurs aplikacije diodnog lasera u proktologiji

U Novom Sadu održan je kurs aplikacije diodnog lasera u proktologiji u specijalističkoj bolnici Global Care Surgery. Kurs vodili dr Tomas Desk iz Nemačke i domaćin Ass. dr Aleksandar Gluhović specijalista opšte hirurgije.